Hydroizolace a kotevní systémy > PVC a FPO fólie Sika a Sarnafil

Název Popis Ke stažení
Sikaplan G 03
pro kotvené střechy
Špičková hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P, vyztužená polyesterovou tkaninou a vyráběná technologií kalandrování. Určena pro mechanicky kotvené ploché střechy bez zatížení. Vlastnosti: vysoká pevnost a tažnost, rozměrová stálost, výborná svařitelnost a zpracovatelnost při náročných klimatických podmínkách, vysoká UV stabilita a požární odolnost, recyklovatelná. Dodávané rozměry: Sikaplan-12 G, tl 1,2 mm, Sikaplan-15 G, tl. 1,5 mm, Sikaplan-18 G, tl. 1,8 mm, Sikaplan-20 G, tl. 2,0 mm; šířka role 1,54 a 2,0 m. Technické listy
15G
18G
20G

Sikaplan SGmA
pro přitížené střechy
Speciální hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P, vyztužená skelným vláknem a vyráběná technologií kalandrování. Určena pro volně ložené ploché střechy s přitížením (praným kamenivem, dlažbou na terčích nebo vegetační vrstvou). Vlastnosti: odolná povětrnostním vlivům, vysoce mechanicky odolná, rozměrově stálá, odolná vůči mikroorganismům a prorůstání kořínků dle FLL, snadná svařitelnost. Dodávané rozměry: Sikaplan-SGmA 1,2, tl. 1,2 mm, Sikaplan-SGmA 1,5, tl. 1,5 mm, Sikaplan-SGmA 1,8, tl. 1,8 mm, Sikaplan-SGmA 2,0, tl. 2,0 mm; šířka role 2,0 m Technické listy
SGmA 1,5 mm
SGmA 1,8mm
SGmA 2,0mm

Sikaplan WP Floor Sheet H
spodní izolace
Nevyztužená hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P. Vhodná pro izolaci proti zemní vlhkosti. Použití pod potěry a jako oddělující vrstva. Vlastnosti: snadná svařitelnost, odolná vůči vlhkosti a stárnutí. Dodávané rozměry: tloušťka 0,7 a 0,9 mm, šířka role 2,0 m.
Sikaplan WP-1100-HL
spodní izolace
Též označovaná jako Sikaplan 9.6 či 14.6. Nevyztužená vícevrstvá hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P s vrchní žlutou signální vrstvou. Vhodná pro hydroizolaci spodních a podzemních staveb. Vlastnosti: odolnost vůči stárnutí, mikroorganismům, vysoká pevnost v tahu a protažení, propustná pro vodní páry, rozměrová stabilita. Dodávané rozměry: tloušťka: 1,5; 2,0; 3,0 mm, šířka role 2,0; 2,2 m. Technické listy
Sikaplan WP-1100-15HL
Sikaplan WP-1100-20HL
Sikaplan WP-1100-30HL